20131129_112Kateřina Kokešová

Studium na pedagogické fakultě a vlastní mateřské zkušenosti mě přivedly k bodypsychoterapii, tedy terapii orientované na tělo. Tělesné a psychické procesy jsou vzájemně propojené a těžko je v životě oddělit. Tento celostní přístup je mi blízký stejně jako provázení lidí v osobním kontaktu.

Klienti přicházejí s otázkami, obtížemi nebo bolestí a mým cílem je najít společně cestu, aby se jim vedlo lépe. Tělo je moudrý rádce, o kterého je možné se opřít jako zdroj síly. Na cestě k uvolnění bolesti nebo stresu a zátěží využívám jak biodynamických masáží, které pomáhají organismu k sebeuzdravení, tak verbálních technik, které umožňují lépe poznat sebe sama a uvědomit si, co prožívám a jak se to odráží v mém těle.

Absolvovala jsem šestiletý výcvik (2011-2017) v biodynamické psychoterapii pod vedením MUDr. Tomáše Morcinka, Eliho Weidenfelda a RNDr. Květy Paluskové. Zahraničními lektorkami byly dcery zakladatelky biodynamické psychoterapie Ebba a Mona Lisa Boyesen.